Safaritent Glamping Lodge huren?
Bekijk ons aanbod van de mooiste Glamping Accommodaties

Disclaimer
Met de toegang tot en het gebruik van de van Stijlvol Kamperen Safaritenten stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie

Stijlvol Kamperen heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Stijlvol Kamperen staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door Stijlvol Kamperen op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Stijlvol Kamperen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. Stijlvol Kamperen kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen. De website van stijlvolkamperen.nl wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stijlvol Kamperen is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Stijlvol Kamperen verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Stijlvol Kamperen aan derden worden bekend gemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Deelnemerslijst huurders

De door u ingevulde deelnemerslijst gebruiken wij alleen voor uw aanmelding bij de betreffende camping welke vanaf onze melding daarna zelf verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Zowel onze organisatie als de betreffende campings voldoen aan de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) inclusief de uitvoeringswet van deze verordening ook aan de nieuwe privacywet 

Wijzigingen van deze voorwaarden

Stijlvol Kamperen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies waardoor u https://www.stijlvolkamperen.nl makkelijker kan gebruiken en sneller vindt wat u zoekt en u ziet meer relevante informatie, dit alles om een prima werkbare website aan u te presenteren.
Daarnaast gebruiken wij geen tracking cookies van derde partijen en onze website is daardoor vrij van reclame of advertenties waarmee uw privacy is gewaarborgd. Cookies zullen niet aan derde partijen beschikbaar worden gesteld.